Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR ve TANIMLAR

SATICI: A5 Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Unvanı: A5 Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adres: Zümrütevler Mah. Pir Sultan Abdal Cad. Nish Adalar 52. Blok No: 19, İç Kapı no: 8 Maltepe/İstanbul
Müşteri Hizmetleri : +905304675365
E-mail: info@a5dergi.com
İnternet Sitesi: a5dergi.com
ALICI:
Adı Soyadı:
Telefon:
E-mail:

ALICI, İşbu Sözleşme kapsamında https://a5dergi.com üzerinden ürün veya abonelik satın alan kişidir. Alıcı, üyelik ve sipariş esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve sözleşmeye konu olan fiziksel veya dijital ürünü hukuka aykırı bir amaçla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’ nın, SATICI’ ya ait https://a5dergi.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu Sözleşme kapsamında ALICI’ya sunulan ürün; fiziksel, dijital veya abonelik türlerini içerir.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

3. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÜCRETİ

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri aşağıda detaylı olarak belirtilen fiziksel ürün, dijital içerik veya abonelik hizmetlerini içermektedir. Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar.

Ürün Adı        Ürün  İçeriği      Toplam Tutar

 

Satın alınan Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları https://a5dergi.com sitesinde yer alan bilgilerde ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmiştir.

4. ÜRÜN KULLANIM SÜRESİ

Ürün veya aboneliğin kullanım süresine ürün bilgilendirme sayfasında ve sipariş esnasında Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

5. CAYMA HAKKI

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6. ÖDEME YÖNTEMİ

Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

6.1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın https://a5dergi.com sayfasında  “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesi ile sunulması/gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. SATICI’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

6.2. Kredi Kartı ile Ödeme: https://a5dergi.com sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün ödeme adımları izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürün Bedeli yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. ALICI tarafından taksitli ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak vade farkı ALICI’ya yansıtılabilir. Bu vade farkı bedeline ilişkin SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu durum tamamen ALICI ile ödeme sağlayıcı kuruluş arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır

Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme peşin fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ ya yansıtılmaz.

Ödeme işlemi onaylandıktan ürünün mahiyetine göre sipariş işlemi yürürlüğe konur.

7. ÜRÜNÜN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak onaylamasını, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesinin ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI’nın veya ALICI’nın bildirdiği Ürün’den faydalanacak kişinin (“Kullanıcı”) internet erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI’ya teslim edilmiş olacaktır.

ALICI, Kullanıcı’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

8. ALICININ HAKLARI, BEYANLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. ALICI, satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formu’nda ve sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı Ürün’ü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye, Ön Bilgilendirme Formu’na ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, Ürün’ü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlamalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. ALICI’nın işbu Sözleşme yahut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, ALICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’nın dijital erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.

8.2. Dijital Ürün internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.Alıcı, dijital ürünün kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan SATICI’ nın hiçbir koşul altında sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

8.3. Alıcı A5 Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi çalışanları dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, davranışlarda bulunması halinde; dijital ürünün kullanımının SATICI tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini, sistem dışına çıkarılabileceğini kabul ve beyan eder.

8.4. ALICI dijital ürünü kullanırken gerçekleştirdiği tüm eylemlerden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8.5. ALICI şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, dijital ürünü veya aboneliği herhangi bir üçüncü şahsa kullandırmayacağını, satışını yapmayacağını, her ne şekilde olursa olsun ticari amaçla kullanmayacağını, sosyal medya ortamlarında ve diğer internet sitelerinde yayınlamayacağını, ürünün tamamını yahut herhangi bir bölümünü başka bir platformda paylaşmayacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

Alıcı şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Alıcı dijital ürünü kullanırken herhangi bir gizlilik ihlali söz konusu olması halinde derhal ve gecikmeksizin SATICI’ yı bilgilendireceğini,  kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Alıcı SATICI’nın elinde olmayan sebeplerle ürünün kullanılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, almış olduğu ücretli içeriğe sahip içeriği kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Alıcı  SATICI’nın sunduğu ürünü alması dolayısıyla satın aldığı dijital içerikleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların hukuka uygun  lisanslı olduğunu, aksi halde lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Alıcı’nın sınırlı ehliyetsiz olması durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’nin tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu olmayacak ve SATICI’nın işbu halde doğacak bütün zararından ALICI doğrudan doğruya sorumlu olacaktır.

8.10. Alıcı , İşbu Sözleşme ile SATICI’nın ve tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse , eseri izinsiz kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ya görüntülemesi, kullanarak türetmesi gibi hallerde, SATICI’ ya 4.000.000 TL (dörtmilyonTL) cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödemeyi  peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde suç veya ceza öngören hükümlerden doğan ve/veya Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya tüm dava haklarını saklı tutmaktadır.

9. SATICININ HAKLARI, BEYANLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formu’nda ve SÖZLEŞMELERİNDE  belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

9.2. SATICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında sağladığı Ürün’den yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

9.3. Satıcı, ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan mücbir bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşme’nin ifasının imkânsız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde alıcı’ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. Satıcı ayrıca söz konusu ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri https://a5dergi.com resmî web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm alıcı’lara duyurmakla yükümlüdür.

9.4. SATICI, dijital içeriklerin haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI’ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

9.5. SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital ve basılı içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri müfredat ile uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

9.6. SATICI, doğrudan doğruya dijital ürün veya abonelikle ilgili olmayan internet bağlantısı, cihaz, teknik ve kullanıcı kaynaklı sorunlardan hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. Ayrıca SATICI, dijital ürünün dayandığı yazılımın hatasız ve kesintisiz çalışacağının garantisini vermez.

9.7. Alıcı’nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’nın işbu Sözleşmeyi feshetme Alıcı’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve Alıcı’nın dijital içeriğe erişimini kapatma, kısıtlama veya askıya alma hakkı saklıdır.

10. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER – KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

ALICI, Ürün’e ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir. Satıcı Alıcı’ya ticari ileti iletebilir.

ALICI, ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz amacıyla kullanabilir.

11. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin hükümsüz olması halinde bu geçersizlik sözleşmenin tümüne sirayet etmeyecek ve sözleşme, diğer hükümleri ile geçerliliğini koruyacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEME

ALICI, işbu Sözleşme’ den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda şartlarına ve durumun hukuki mahiyetine göre ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

13. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl sonunda kendiliğinden (ürün yanında sunulan hizmetler dahil) sona erer.

SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.

Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedeli çarpılmak suretiyle elde edilecek bedel ALICI’ya iade edilir. ALICI’nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

14. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

Satın alınan her türlü ürün, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.